El projecte de concert de BCN SAX QUARTET neix de la necessitat de viure la música clàssica des d’una sonoritat moderna, recuperar la idea que allò que és popular és el què ens inspira per arribar més lluny, sentir que allò quotidià, allò que ens és més proper provoca i reacciona.
BSQ vol crear el desordre i desorganitzar allò establert, evitar que l’espectador s’acomodi a un resultat concret a través d’un concert on la sonoritat canviï radicalment. Una declamació extrema de la música que prové de la tradició on es combina la intensitat de la tristesa i de l’oblit, amb les seqüencies rítmiques i apassionades de la força del present.
Bcn Sax Quartet és particularment apreciat perquè a les seves actuacions restableix un lligam a voltes perdut entre el públic i l’intèrpret, de clara vocació internacional, proposa el redescobriment del saxofon clàssic a partir del repertori original i de les transcripcions
dels clàssics. Aquest quartet es distingeix per un estil fluid, intens i amb una obsessió pel detall, oferint als seus auditors unes actuacions brillants i rigoroses dins d’una atmosfera inspiradora i seductora.

A continuació us proposem algunes de les nostres gravacions d’obres de concert.
Nino Rota:

Tango pour une princese desesperee:

 Sonando una nana: 

L’Últim Sospir:

Reperetori de Concert:

Concert Italià en Re M de J. S.
Bach (arr. K.Tochio)
Allegro-Andante-Presto
Eine Kleine Nachtmusik de W. A.
Mozart (arr. B. Marillia)
Allegro-Romance-Rondo
Primier Quatuor pour saxophone
de J B. Singelee
Andante-Allegro, Adagio sostenuto.
Allegro vivace
Trois Pieces d’ Isaac Albeniz
(arr. A. Mule)
Chant d’amour, Berceuse, l’Éte
Suite Espanyola de David Salleras
Soñando una nana, Rodeando
Suite Hellenique de Pedro
Iturralde
Kalamatianos, Funky, Vals, Kritis,
Kalamatianos
Suite Tango d’Astor Piazzolla
(arr. D. Salleras)
Fracanapa, Oblivion, libertango
Suite Tango de David Salleras
Tango pour une princesse désesperéé,
Il momento perduto, L’últim sospir